thin

Добре дошли

Топ Дринкс ООД е основана в град София през 1993 г. Компанията е една от

водещите в България в дистрибуцията на бързооборотни стоки и логистиката.

Предлагания асортимент от над 4 300 артикула, постоянно се разширява

и оптимизира. Това заедно с начина на обслужване и гъвкавата търговска

политика на фирмата ни позволява да отговаряме точно на специфичните

изисквания на нашите клиенти.